z dnia 27 czerwca 2017 roku

z dnia 13 stycznia 2017 r.

z dnia 8 września 2016 r.

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

z dnia 17-18 marca 2016 r., Warszawa

z dnia 17 grudnia 2015 r.
podjęte w związku z przekazaniem do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 29 listopada 2015 r. – Druk Sejmowy nr 51

z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie pilnego rozwiązania problemu podpisu elektronicznego pod elektroniczną dokumentacją medyczną

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zwiększenia regionalizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez zwiększenie zakresu wdrażanych przez samorządy województw działań.

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: wdrażania Inicjatywy Leader za pośrednictwem Samorządów Województw.

z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na lokalną infrastrukturę drogową w programach regionalnych w nowym okresie programowania