w sprawie usytuowania doradztwa rolniczego z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie finansowania ustawowo zleconego samorządom województw zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu świadczenia wychowawczego z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie planowego przeniesienia nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.  w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa  z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dotyczące prezentacji Ministerstwa Finansów pt. System subwencji i wpłat do budżetu państwa z dnia 1 września 2016 r.