Estoński CIT tylko z rekompensatą

Województwa samorządowe, które najbardziej stracą na wprowadzeniu estońskiego CIT-u wyliczają, na co może zabraknąć pieniędzy. I tak graniczenie dochodów województw samorządowych oznaczać będzie niemożność pokrycia ujemnego wyniku  finansowego SPZOZ-ów, pogorszenie oferty kolejowych przewozów pasażerskich czy ograniczenie oferty kulturalnej.

W5mZ d

Joanna Pomianowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przypomniała, że udziały w CIT są znaczącą pozycją w budżetach województw i w ubiegłym roku stanowiły ponad 37 procent. Województwa otrzymały największy udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który charakteryzuje się niską dynamiką i wysoką wrażliwością na wahania koniunktury.

źródło i foto: https://www.prawo.pl

Czytany 26 razy