Uratowały ich bransoletki życia

Bransoletki życia ratują w sytuacjach zagrożenia i dają poczucie bezpieczeństwa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) prowadzi zaawansowane przygotowania do rozszerzenia marszałkowskiego programu teleopieki domowej, którym – dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – objęci zostaną wszyscy potrzebujący. Deklaracje uczestnictwa złożyło już ponad 100 gmin w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Czytaj więcej...
piątek, 29 listopada 2019 00:08

LIFE Małopolska docenione podczas #CleanAirEU

Etykiety

Wczoraj w Bratysławie rozpoczęło się II Europejskie Forum na rzecz Czystego Powietrza. Unijny komisarz ds. środowiska podał za przykład działania Małopolski w tym zakresie.

Czytaj więcej...
piątek, 29 listopada 2019 00:05

Pomoc dla bezrobotnych w Pomorskim

Etykiety

Umowę o dofinansowanie projektu aktywizacji zawodowej podpisali w Gdańsku marszałkowie województwa pomorskiego oraz samorządowcy z powiatów sztumskiego i malborskiego. Ze wsparcia skorzysta 320 bezrobotnych.

Czytaj więcej...
piątek, 29 listopada 2019 00:02