Będą zmiany w obsłudze rolników

Urząd marszałkowski woj. pomorskiego planuje przenieść główną siedzibę Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gdańsku-Lipcach do Lubania k. Kościerzyny. Ogłoszenia o sprzedaży dotychczasowej siedziby mogą się pojawić w prasie w połowie 2013 roku. Wicemarszałek woj. pomorskiego, Ryszard Świlski tłumaczy, że "intencją jest, żeby rzeczywiście PODR zaczął działać w terenie, a nie w Gdańsku.  Lubań na Kaszubach wydaje się najlepszą lokalizacją".

W Lubaniu jest obecnie oddział PODR zatrudniający 10 osób, organizowane są tam m.in. targi i wystawy. W Lubaniu ośrodek mieściłby się w budynkach wykorzystywanych wcześniej przez szkołę. "Proponowana lokalizacja broni się, ze względu na potrzeby rolników w zakresie doradztwa rolniczego" - zaznaczył wicemarszałek.
Powiedział, że "chodzi nie tylko o przeniesienie ośrodka, ale o zbudowanie dużego i dobrego ośrodka doradczego, specjalistycznego, szkoleniowego, na terenie którego funkcjonowałaby np. wzorcowa biogazownia rolnicza". Według Świlskiego, biogazownia mogłaby być pokazowym obiektem, wykorzystywanym także przez inne inwestycje, a ponadto w Lubaniu jest możliwość pozyskania surowca do biogazowni.
"Zmienia się doradztwo rolnicze, zmieniają się ośrodki powiatowe,rolnicy widzą, że rzeczywistość gospodarcza się zmienia, my nie możemy stać w tym samym miejscu, a ośrodek w Gdańsku-Lipcach nie jest miejscem najlepszym" - dodał.
Urząd ocenia, że ogłoszenia o sprzedaży mogą się pojawić w połowie roku. Zapowiedział, że zmniejszy się liczba pracowników ośrodka. PODR zatrudnia łącznie 234 osoby, z tego 60 pracuje w Gdańsku.

Czytany 1193 razy