Myślą globalnie, działają lokalnie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zgromadzili się przedstawiciele sześciu lokalnych grup działania funkcjonujących na terenie Pomorza. Zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Stawką były dodatkowe pieniądze na statutową działalność. Stowarzyszenia z naszego regionu otrzymały łącznie ponad 20 mln zł. Zespół Kaszubski „Gzubë” z Tuchomia otworzył część artystyczną uroczystości. Fot. Sławomir Lewandowski Fundusze zostały rozdysponowane w ramach osi Leader, której celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. Jak widać, w województwie pomorskim takie działania prowadzone są z dużym sukcesem, jeśli aż sześć spośród szesnastu pomorskich LGD za swoją dotychczasową działalność zostało nagrodzonych dodatkowymi funduszami.

prow 2d

- Inicjatywy podejmowane przez państwa pozornie mogą wydawać się drobne, ale są niezwykle cenne i istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności– powiedział, witając gości zgromadzonych w Sali Herbowej, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Zasadniczą ich wartością jest to, że są efektem inicjatywy oddolnej. To sami mieszkańcy decydują, co jest dla nich najważniejsze.
W skali regionu na Leadera dla 16 pomorskich LGD przeznaczono dotąd łącznie ponad 130 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Dla Gdańska to być może niedużo, ale dla wielu sołectw to spory zastrzyk mobilizujący do działania i pozwalający aktywizować małe społeczności, które przekonują się, że nie trzeba uciekać do dużych miast, by żyć w interesującym miejscu/ – podkreślił marszałek. Podpisaniu umów towarzyszyły żywe prezentacje przygotowane przez beneficjentów tzw. małych projektów PROW. Można było zobaczyć m.in. wyroby, które powstały podczas warsztatów wikliniarskich i florystycznych, przeprowadzonych dzięki środkom pozyskanym przez LGD Sandry Brdy.
Ze pieniędzy unijnych Leadera mogą korzystać: gminy, instytucje kultury, Kościoły, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą),  które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na obszarze gminy objętej działalnością danej LGD.

Ludmiła Jezierska

Czytany 1701 razy