Heweliusz dla prof. Brunona Synaka

28 stycznia, w 402. rocznicę urodzin gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska wręczono Heweliusze, czyli gdańskie nagrody naukowe, za 2012 r. W tym roku jednym z wyróżnionych był prof. Brunon Synak, przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego w latach 2002-2010.

250

Prof. Brunon Synak to jeden z najbardziej znanych naukowców podejmujących problematykę kaszubską. Jest autorem pierwszych pogłębionych badań w tym zakresie. W licznych publikacjach poświęconych tej kwestii (m.in. „Kaszubska tożsamość – ciągłość i zmiana”) ukazał proces budzenia się, wzbogacania i umacniania tożsamości Kaszubów oraz waloryzacji własnego dziedzictwa, zwłaszcza języka. Profesor jest autorem prawie 300 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym sześciu publikacji książkowych. „Heweliusza” otrzymał za osiągnięcia w dziedzinie gerontologii, socjologii choroby i socjologii wsi, w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych.
 Drugi tegoroczny laureat to prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejewski, który został wyróżniony za wkład w poznanie budowy, zachowania i reaktywności układów chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki. Nagrody im. Jana Heweliusza przyznawane są wybitnym trójmiejskim naukowcom. Laur ustanowiony został w 1987 r. Do 2000 r. wyróżniano nim jedynie przedstawicieli nauk ścisłych, obecnie nagroda przyznawana jest również humanistom. W tym roku wyróżnienia wręczono po raz 25. P

Sławomir Lewandowski

Czytany 1059 razy