W Chojnicach o przyszłości połączeń kolejowych

W tym roku samorząd województwa pomorskiego będzie kontynuował finansowanie przewozów na odcinku Chojnice – Kościerzyna. O tej decyzji poinformował 30 stycznia w Chojnicach marszałek Mieczysław Struk. Marszałek zagwarantował również, że przynajmniej do czerwca br. będzie finansował pociągi kursujące na odcinku Chojnice – Szczecinek.

Deklaracje zapadły podczas spotkania marszałka Mieczysława Struka z samorządowcami z powiatów chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Pociągi na linii Kościerzyna – Chojnice pozostaną. Niestety, rachunki finansowe wskazują jednocześnie, że w przypadku linii z Chojnic do Szczecinka korzystniejsze będzie zastąpienie pociągów komunikacją autobusową.
– Różnica finansowa w przypadku obsługi tego odcinka komunikacją autobusową jest znacząca, wstępne kalkulacje to ok. 700 tys. zł na korzyść autobusów/ – mówił Mieczysław Struk. – /Wysoki już koszt utrzymania połączeń kolejowych potęguje w rozkładzie jazdy w 2013 r. jeszcze bardziej drastyczne podniesienie przez PKP PLK S. A. opłat za dostęp do linii kolejowych w skali całego województwa. W 2013 r. konieczne było wygospodarowanie ok. 7,5 mln zł tylko z tytułu wzrostu kosztów dostępu do infrastruktury/.
Niestety, nie ma szans na wznowienie połączeń na trasie Czersk–Kościerzyna – o czym marszałek również poinformował swoich rozmówców. Bardzo niskie potoki pasażerów przy prognozowanej rekompensacie, sięgającej aż 1,4 mln zł, spowodowały, iż od 9 grudnia 2012 r. zrezygnowano z finansowania przewozów na ww. odcinku. 

Jakub Cichosz
Sławomir Lewandowski

Czytany 1415 razy