Powstanie Izba Gospodarcza Żywności Naturalnej

Podjęto starania w celu utworzenia w woj. pomorskim Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej. Inicjatorami powołania organizacji są urząd marszałkowski województwa pomorskiego i Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (PODR) w Gdańsku, Aleksander Mach powiedział, że celem organizacji będzie wsparcie producentów żywności naturalnej, tradycyjnej i produkowanej w ramach systemów jakości.

036647

Przyznał, że rozmowy na ten temat trwają od kilku lat, a obecne starania to już druga próba utworzenia izby. Do jej powołania potrzeba co najmniej 50 producentów. Idea utworzenia izby jest propagowana podczas szkoleń nt. produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych i regionalnych. W szkoleniach organizowanych w każdym z szesnastu powiatów regionu łącznie ma uczestniczyć ponad 300 osób z woj. pomorskiego. Mach ocenił, że na rynku jest miejsce dla lokalnych produktów, bo "ludzie są coraz bardziej zainteresowani zdrową żywnością, jest moda na  zdrowie, omijanie chemii, dobre nawyki żywieniowe". PODR w Gdańsku szacuje, że w województwie jest ok. 800 producentów żywności lokalnej i tradycyjnej. Działa też ok. 600 gospodarstw ekologicznych. Ocenia się, że zwiększa się zainteresowanie rolników przejściem na ekologiczny sposób prowadzenia gospodarstwa. Edyta Klasa z urzędu marszałkowskiego poinformowała, że dzięki powołaniu Izby możliwe byłoby utworzenie w Gdańsku stałego punktu sprzedaży żywności lokalnej. Rozważane jest utworzenie takiego punktu w Garnizonie Kultury, czyli w kompleksie powstającym na terenie b. jednostki wojskowej przy ul. Słowackiego we Wrzeszczu. Nie ma wątpliwości, że Izba przyczyniłaby się do komercjalizacji tej żywności.

Czytany 1527 razy