"Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia"

Cezary Przybylski, marszałek województwa i prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego zainaugurowali posiedzenie Rady Programowej Programu Rozwoju pn. "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" - powołując członków Rady. Program rozwoju "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia" to nowatorska inicjatywa, dzięki której Dolny Śląsk uzyska pozycje lidera w zakresie produkcji żywności nowej generacji, wytwarzanej przez przemysł o wysokim współczynniku innowacyjności.

Zielon01

Posiadany przez Dolny Śląsk potencjał sprawia, że w ciągu najbliższych lat region może stać się najbardziej konkurencyjnym w skali światowej producentem zdrowej żywności - funkcjonalnej, suplementów diety, nutraceutyków i żywności wysokiej jakości.
Odpowiedzią na współczesne wyzwania jest program rozwoju „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Program został opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rola lidera Programu została powierzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu.
Województwo ma duże zasoby intelektualne, technologiczne oraz doświadczenia organizacyjne, a nade wszystko bardzo dobrą współpracę instytucjonalną (nauka, biznes, administracja) i jest predestynowane do podjęcia się tak skomplikowanego działania logistycznego. Idea utworzenia w latach 2016-2020 i dalej do 2030 r. programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” obejmuje działania na różnych płaszczyznach – naukowych, edukacyjnych, biznesowych i społecznych.
Program „Zielona Dolina” to innowacyjne rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem zasobów materialnych i niematerialnych w celu doskonalenia jakości życia społeczeństwa w Regionie.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)