Lubuskie po przejściu orkanu

W związku ze zniszczeniami, jakie spowodował w Lubuskiem orkan Ksawery, w trybie nadzwyczajnym zebrał się zarząd województwa lubuskiego. Podczas posiedzenia dyrektorzy jednostek podległych przedstawili raporty szkód oraz funkcjonowania jednostek. – Z raportu wynika jednoznacznie, że nie ma zagrożenia zdrowia i życia. W zakresie bezpieczeństwa mieszańców, szpitale funkcjonują normalnie, wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne. Największe niedogodności są w komunikacji kolejowej – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak.

orkwwan

Ochrona zdrowia

Wszystkie szpitale, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa funkcjonują normalnie i przyjmują pacjentów. - Pewien problem pojawił się jedynie w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie nie zadziałał jeden z 6 agregatów. Prezes podjął natychmiast decyzję o zakupie w trybie bezprzetargowym i to zostało uzupełnione. We wszystkich pozostałych jednostkach ochrony zdrowia są pewne uszkodzenia i straty, wszędzie jednak mieliśmy energię dzięki temu, że w ubiegłym roku i dwa lata temu zakupiliśmy nowe agregaty – wyjaśniła marszałek. Największe szkody związane z powalonymi drzewami są w szpitalu w Obrzycach, ponieważ jednostka ta położona jest w lesie.  Wystąpiły tam uszkodzenia dachów, powalone drzewa zniszczył szyby. Jak zaznacza marszałek Elżbieta Anna Polak, wszystkie te szkody są na bieżąco usuwane. - Ustalamy w jakim zakresie ta pomoc potrzebna jest teraz. Jeżeli będzie potrzeba uruchomienia dodatkowych środków, to zarząd również te środki uruchomi – zapewniła.

Drogi i transport

Z raportu przedstawionego przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawła Tondera wynikało, że wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne – Jest dużo liści, gałęzi, ale tutaj bardzo sprawnie działają  służby. Taki przegląd jeszcze trwa i na bieżąco są te szkody usuwane – poinformowała marszałek.
Najtrudniejsza sytuacja panowała obecnie na kolei. Wszystkie pociągi z Zielonej Góry zostały odwołane. Ruch wznowiony został jedynie na trasie Czerwieńsk-Rzepin.  Uruchomiana została także autobusowa komunikacja zastępcza. Wszystkie pozostałe awarie służby starają się zlikwidować.

Zagrożenie powodziowe

Z raportu w zakresie melioracji i urządzeń wodnych wynika, że w wielu obiektach przepompowni melioracyjnych nie było wciąż zasilania. - W tej chwili nie ma zagrożenia, ale jeżeli brak zasilania się utrzyma, przepompownie nie będą pracować i to może spowodować podniesienie się stanu wód, stwarzając zagrożenie powodziowe. Sprawdzamy czy jest możliwość zasilania dodatkowego, które może przyczynić się do uruchomienia przepompowni – wyjaśniła marszałek.
Elżbieta Anna Polak poinformowała także, że jest w stałym kontakcie z wojewodą lubuskim.

Sytuacja w jednostkach kultury

Marszałek spotkała się z prezesem zarządu ENEA Operator Andrzejem Kojro. Podczas spotkania uzgodniono, że ENEA udostępni zapasowe agregaty prądotwórcze dla potrzeb lubuskich jednostek samorządowych. Enea Operator informuje, że na terenie województwa trwają prace związane z usunięciem awarii spowodowanych przez orkan Ksawery i jak najszybszym przywróceniem energii elektrycznej.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)