Województwo pomorskie na drugim miejscu w kraju

W rankingu czasopisma „Wspólnota" dotyczącym wydatków jednostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia Pomorze zajęło drugie miejsce w kategorii województw. Lepsze było tylko Mazowsze. Trzecią lokatę zajęło województwo dolnośląskie. Nagrody zostały wręczone w Katowicach  podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.

zdrowwwwie

„Lubimy podejmować wyzwania"

– Cieszę się, że Pomorze znalazło się w piątce najlepszych województw w Polsce – mówiła odbierając statuetkę Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego . – Miejsce drugie jest dla mnie potwierdzeniem tego, że podejmowane przez nas działania w zakresie polityki zdrowotnej są dobrze zaplanowane i przynoszą pozytywne rezultaty. Pomorskie lubi podejmować wyzwania i być pionierem. Tę nagrodę dedykuję wszystkim mieszkańcom województwa pomorskiego, bo człowiek i życie ludzkiej jest najważniejsze. Na przykład dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaną zrealizowane programy profilaktyczne o wartości prawie 80 mln zł – dodaje Mrozek.

Marszałek Orłowski: Środków na ochronę zdrowia nigdy za dużo. Zdrowie i życie ludzkie to inwestycje bezcenne

– Drugie miejsce w Polsce w rankingu „Wspólnoty" to wielkie wyróżnienie potwierdzające, że ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych priorytetów samorządu województwa – mówi Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Jak podkreśla marszałek od wielu lat przeznaczamy bardzo duże środki na ochronę zdrowia.  Budżet wspiera modernizację i budowę nowej infrastruktury szpitali, programy profilaktyczne, nowoczesne technologie medyczne czy specjalistyczny sprzęt. Nie są to typowe wydatki, gdyż nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie. Dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej, zmodernizowanym szpitalom, możemy lepiej dbać o zdrowie pacjentów, zapobiegać chorobom i sprawniej mierzyć się z ich skutkami. W najbliższych latach wraz z programami unijnymi na ochronę zdrowia przeznaczymy prawie 800 milionów złotych.
– Jednym z zadań samorządu jest utrzymanie infrastruktury szpitali. Natomiast finansowanie świadczeń zdrowotnych, w tym wynagrodzeń pracowników opieki zdrowotnej jest obowiązkiem państwa. Od wielu lat środki te są niewystarczające, ale mam nadzieję, że się to zmieni. Niestety nadal na służbę zdrowia w Polsce przeznacza się prawie o połowę mniej środków niż wynosi średnia unijna – dodaje Orłowski.

Jakie kryteria brano pod uwagę?

Ranking powstał na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania planu wydatków budżetowych JST publikowanych przez Ministerstwo Finansów i dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny z lat 2006-2015. Najważniejsze kryteria, jakie były brane pod uwagę to wydatki województw na: ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca, medycynę pracy w przeliczeniu na mieszkańca,  lecznictwo ambulatoryjne i psychiatryczne w przeliczeniu na mieszkańca czy też aktywność inwestycyjna liczona w procentach wydatków majątkowych w wydatkach na ochronę zdrowia.

Źródło: www.pomorskie.eu
(ski)