Lubelszczyznę odwiedzili ambasadorzy z ponad 30 krajów

Od 6 do 8 października szefowie misji dyplomatycznych akredytowanych w RP z ponad 30 różnych krajów świata gościli w Lubelskim. Podczas pobytu ambasadorzy zapoznali się z potencjałem gospodarczym i turystycznym regionu, zapleczem akademickim, jak również bogatą kulturą i tradycją województwa. Wizyta przedstawicieli różnych zakątków świata była okazją do zaprezentowania możliwości współpracy i wymiany międzynarodowej.

Lubliniwwe

Pierwszym punktem programu było spotkanie na Zamku w Lublinie, gdzie przedstawiciele województwa lubelskiego oraz Lublina zaprezentowali walory Lubelszczyzny oraz stolicy regionu. W ramach programu kulturalnego na Zamku goście wzięli udział w koncercie uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, zwiedzili Kaplicę Trójcy Św. oraz wystawę grafik i sztuki użytkowej Pablo Picassa.
Bogaty, trzydniowy program pobytu umożliwił prezentację oferty handlowej, inwestycyjnej i akademickiej lokalnych przedsiębiorstw oraz szkół. Szefowie misji dyplomatycznych akredytowanych w RP odwiedzili Zakłady Ursus S.A., Fabrykę Cukierków „Pszczółka” oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Ponadto, mieli okazję podziwiać walory turystyczne i kulturowe Zamościa, Kazimierza Dolnego oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Wizyta została zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy m. in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz Urzędem Miasta Lublina.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)