Małopolska mówi stop przemocy

Przemoc w rodzinie to wciąż palący problem z powodu którego zawsze najbardziej cierpią najmłodsi. Już po raz kolejny nad sposobami przeciwdziałania i zapobieganiu różnym formom agresji w rodzinach rozmawiano podczas wojewódzkiej konferencji, którą zorganizowano już po raz 15. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Czy przemoc ma płeć?”. W trakcie konferencji nagrodzono też laureatów małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”, który wyłania najlepsze w województwie inicjatywy w tym zakresie.

stowwp

- Już od 15 lat ta konferencja tak licznie gromadzi tych, dla których krzywda ludzka nie jest obojętna. Trzeba w tym miejscu podziękować przede wszystkim policjantom, którzy jako pierwsi dowiadują się o zaistniałych zdarzeniach i uruchamiają całą prawną procedurę mającą na celu wyrwanie z sideł przemocy. Ale nikt z nas nie może pozostać obojętny, gdy widzi krzywdę zwłaszcza dzieci, które są bezbronnymi ofiarami. To właśnie w ich delikatnej psychice, po raz zadanym bólu pozostaje blizna na całe życie. Niestety to niechlubne zjawisko dotyka również seniorów, którzy doświadczają przemocy ze strony najbliższych. Nie możemy na to pozwolić, dlatego jako województwo wspieramy i nagradzamy wszelkie inicjatywy mające na celu wyeliminowanie tego zła z naszego środowiska – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak zwracając się zwłaszcza do laureatów konkursu, którzy najprężniej działają na rzecz walki z przemocą.
Wśród laureatów VIII małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy” wyłoniono i nagrodzono najlepsze działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacje pozarządowe z obszaru województwa małopolskiego. Najlepszym z nich gratulowali m.in.: wicemarszałek Wojciech Kozak, dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska oraz p.o. komendant wojewódzki policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)