Priorytet: dostępność komunikacyjna

Budowa i przebudowa kilometrów dróg, inwestycje warte kilkaset milionów złotych – a wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo na lubuskich drogach. W 2017 r. w ramach RPO Lubuskie 2020 realizowano 16 zadań za blisko 190 mln zł. – Chcemy, aby Lubuskie było najlepiej skomunikowanym regionem w Polsce. Inwestycje drogowe łączą region, a także otwierają nas na świat – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Unijne wsparcie dla transportu

W 2017 r. realizowano 16 zadań w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  –  Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 – Transport, Działania 5.1 – Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1  Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT.

By jeździło się lepiej

W ramach odnów nawierzchni asfaltowych w 2017 r. realizowanych było 36 inwestycji na łączną kwotę ok. 24,78 mln zł. Dzięki przyznanym przez zarząd województwa i przyjętym na  sierpniowej sesji sejmiku dodatkowym środkom możliwe było wykonanie większej ilości zadań m.in. inwestycji związanych z likwidacją miejsc niebezpiecznych i odnowy dywanikowe nawierzchni dróg, których stan zagrażał bezpieczeństwu użytkowników ruchu i wymagał pilnej interwencji. Wykonanie odnów na odcinkach, które nie wymagały jeszcze gruntownej przebudowy, pozwoliło dużo mniejszym nakładem finansowym, niż w przypadku kompleksowej przebudowy drogi, na zatrzymanie postępującej degradacji odcinków dróg.

Bezpiecznie na lubuskich drogach

W ramach poprawy bezpieczeństwa na lubuskich drogach zrealizowano 17 inwestycji o wartości ok. 2,7 mln zł. Projekty objęły np. remonty chodników i przebudowę zatok autobusowych. Efektem zrealizowanych inwestycji są np. nowe chodniki o długości ok. 4 km w miejscowościach: Laski Lubuskie, Janczewo, Długoszyn, Jelenin, Ciosaniec, Sława (Radzyń), Płoty, Wysokie, Kargowa, Konotop oraz Drożków. Nowych peronów doczekali się za to mieszkańcy Osowa i Trzebicza. Nie zabrakło także inwestycji w zatoki autobusowe, z których mogą być zadowoleni podróżni w Kruszynie i Starym Strączu. W celu poprawy bezpieczeństwa zadbano również o inwestycje drogowe jak np. przebudowa skrzyżowania łączącego drogę woj. nr 286 z drogą gminną w Starosiedle. W finansowaniu zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego duży udział miały gminy, miasta i powiaty. Dzięki udzielonemu wsparciu  możliwe było zrealizowanie większej ilości i szerszych zakresów zadań wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego. Łącznie JST przekazały na realizację wspomnianych inwestycji 0,6 mln zł.       

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)