Spotkanie opłatkowe z samorządowcami w Drohiczynie

Na zaproszenie ks. bpa Tadeusza Pikusa przyjechali do Drohiczyna przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, posłowie przedsiębiorcy  oraz przedstawiciele służb mundurowych, świata kultury, nauki i mediów.

drohiczwwyn

Ks. bp Tadeusz Pikus zacytował wiersz Jana Kasprowicza: "przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty”. Wskazał, że czas Bożego Narodzenia jest okresem radości i wielkiej nadziei. Ordynariusz wyraził radość i podziękowanie za współpracę w wypełnianiu codziennej misji jaką jest służba społeczeństwu.
W imieniu samorządów na ręce ks. biskupa życzenia złożyła Janina Ewa Orzełowska – wicemarszałek woj. mazowieckiego.
Goście mieli okazję przełamać się opłatkiem oraz złożyć świąteczne życzenia. Uroczystość uświetnił Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego.
W spotkaniu udział wzięli m. in. ks. bp Antoni Dydycz, wicepremier Jarosław Gowin, wice marszałek Senatu Maria Koc oraz marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.
Spotkanie prowadził kanclerz kurii diecezjalnej ks. prałat Zbigniew Rostkowski.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl
(ski)