Tak było, jest i będzie

Członek zarządu województwa śląskiego Henryk Mercik oraz ks. bp dr Marian Niemiec, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach wzięli udział w spotkaniu podsumowującym obchody Roku Reformacji.

15154w84

We wrześniu 2015 roku Sejmik Województwa Śląskiego uznał jednogłośnie, że przypadająca w 2017 r. rocznica ogłoszenia przez augustiańskiego zakonnika Marcina Lutra 95 tez dających początek Reformacji jest na tyle szczególną okolicznością, iż należy obecnie minione już 12 miesięcy ogłosić Rokiem Reformacji w województwie śląskim, by w ten sposób móc przypomnieć mieszkańcom naszego regionu historię ruchu reformacyjnego, jego wpływu na śląską rzeczywistość, a także wybitne postaci i miejsca z nim związane.
- I ten plan udało nam się wypełnić zgodnie z założeniami. To był naprawdę wyjątkowy rok w województwie śląskim. Nie sposób wymienić wszystkie konferencje naukowe na temat Reformacji i publikacje, które po nich zostały. Niezapomnianym wydarzeniem będą przenosiny kościoła ewangelickiego z Bytomia-Bobrka do Górnośląskiego Muzeum Etnograficznego „Skansen” w Chorzowie. Nie możemy zapominać o szczególnej płycie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, która przybliża wszystkim dziedzictwo ewangelickie i pozwala je poznać. Do tego wszystkiego liczne wystawy muzealne. Pokazaliśmy tym wszystkim śląską różnorodność i bogactwo, w czym tkwi nie słabość a siła regionu – przekonywał Henryk Mercik.
- Po informacji o jednogłośnym przyjęciu stosownej rezolucji przez Sejmik Województwa Śląskiego nasze plany w tym względzie uległy naturalnemu poszerzeniu. Otrzymaliśmy wsparcie z wielu instytucji kultury, ale nie tylko. Dzięki temu udało nam się w minionym Roku Reformacji pokazać, że luteranie tworzą kulturę i rzeczywistość śląskiej ziemi. Tak było, jest i będzie – uzupełnił ksiądz biskup dr Marian Niemiec.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)