Ostatni cichociemny skończył 97 lat

Uroczystość z okazji urodzin odbyła się w kultywującej tradycje cichociemnych jednostce Wojsk Specjalnych AGAT w Gliwicach. Obecni byli m.in. przedstawiciele wojska, samorządowcy i kombatanci.

cichwo

W czasie uroczystości jubilat otrzymał list gratulacyjny od marszałka województwa śląskiego. „Jestem pełen uznania wobec Pańskich zasług dla Polski oraz dla naszego regionu. Gratuluję wszelkich osiągnięć w działalności zawodowej i publicznej, wytrwałości i pracowitości. To dla mieszkańców województwa śląskiego wielka duma i radość, że możemy szczycić się Pańską obecnością wśród nas” – napisał marszałek Wojciech Saługa.
Przypomnijmy: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2016 „Rokiem Cichociemnych”. Sejmik Województwa Śląskiego, na wniosek marszałka województwa, nadał Aleksandrowi Tarnawskiemu ps. „Upłaz” – ostatniemu żyjącemu cichociemnemu – Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Uroczystość odbyła się podczas sesji Sejmiku w październiku 2016 roku.
Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” urodził się 8 stycznia 1921 r. w Słocinie. W 1938 roku ukończył Gimnazjum Państwowe w Chorzowie. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Lwowskiego. Został zatrzymany przez milicję radziecką w Drohobyczu, a po zwolnieniu w października 1939 roku przekroczył granicę polsko-węgierską. Po opuszczeniu obozu dla uchodźców na Węgrzech w grudniu 1939 roku przedostał się do Francji, gdzie został przydzielony do 1 batalionu 1 Pułku Piechoty 1 Dywizji Grenadierów. Po klęsce Francji został ewakuowany statkiem do Wielkiej Brytanii, gdzie przeszedł pod brytyjskie dowództwo i został skierowany do Szkoły Podchorążych Broni Pancernej w Crawford. Zgłosił się do służby w kraju. Po konspiracyjnym przeszkoleniu w dywersji i broni pancernej oraz odbyciu stażu w oddziałach brytyjskich został przetransportowany do głównej bazy przerzutowej w Brindisi we Włoszech. Zrzutu dokonano w nocy z 16 na 17 kwietnia 1944 roku w ramach operacji „Weller 12”.
Po zakończeniu wojny życie zawodowe związał ze Śląskiem. Do 1947 r. pracował jako laborant w kopalni węgla kamiennego Walenty Wawel w Rudzie Śląskiej, następnie studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. W kolejnych latach pracował w katedrze Chemii Fizycznej Politechniki Śląskiej, w Instytucie Metali Nieżelaznych oraz w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach. W 1990 roku przeszedł na emeryturę.
Obecnie Aleksander Tarnawski współdziała z jednostką Grom w Gliwicach, propagując i kultywując tradycje patriotyczne, szczególnie wśród młodzieży. W 2016 r. opublikowana została książka o jego losach i walce pt. ,,Ostatni”. 7 września 2014 roku, w wieku 93 lat, wykonał w tandemie spadochronowym kolejny skok z żołnierzami jednostki GROM.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)