Zachodniopomorskie dofinansuje placówki kształcenia zawodowego

Ponad 25 mln złotych przeznaczył zarząd województwa zachodniopomorskiego na dofinansowanie dziewięciu regionalnych placówek kształcenia zawodowego (m.in. na przebudowę, czy doposażenie warsztatów szkolnych).

Pieniądze trafią do Koszalina (3,3 mln zł), powiatów: pyrzyckiego (2,2 mln zł), szczecinieckiego (1,9 mln zł), choszczeńskiego (7,1 mln zł) i sławieńskiego (1,3 mln zł), gminy Karlino (2,1 mln zł), Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości (5 mln zł) oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (2 mln zł).
Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. zachodniopomorskiego. W ramach konkursu o dofinansowanie mogły się starać m.in. szkoły zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty prowadzące działalność oświatową. Wsparcie można było otrzymać na inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji regionu. Chodziło głownie o projekty zakładające rozbudowę i funkcjonalną przebudowę placówek, tworzenie bazy oświatowej o zasięgu regionalnym czy wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych, o ile w tym przypadku nie było możliwości wykorzystania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość wszystkich dofinansowanych inwestycji sięga blisko 30 mln zł.
- Zachodniopomorscy przedsiębiorcy coraz częściej wskazują na trudności w znalezieniu rąk do pracy, a przecież to wykwalifikowana kadra może być czynnikiem gruntującym pozycję firm na rynku. Na Pomorzu Zachodnim już w poprzedniej perspektywie dostrzegliśmy znaczenie i potrzebę rewitalizacji „zawodówek”. W naszym województwie tworzy się coraz więcej klas patronackich, a przedsiębiorcy coraz chętniej współpracują ze szkołami. Dobre wyposażona i dostosowana do aktualnych potrzeb baza to niezbędne narzędzie, jeśli chcemy zbudować silne województwo - zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)