Biblia po kaszubsku

W tym roku w murach wejherowskiej kolegiaty usłyszeć można było fragmenty Apokalipsy św. Jana. Tradycyjnie teksty biblijne w języku kaszubskim zaprezentowała Danuta Stenka.

bibliaww

„Òbjawienié Jezësa Christusa, jaczé dôł mù Bóg, żebë ùkazac swòjim słëgóm no, co wnetka mùszi sã stac...". Tymi słowami rozpoczyna się księga Apokalipsy św. Jana przetłumaczona na język kaszubski.
Wsłuchać się w święte słowa
W zimowy wieczór, 29 stycznia 2018 r. w wejherowskiej kolegiacie odbyła się 15. edycja religijno-artystycznego widowiska Verba Sacra. Kaszubską wersję Apokalipsy zaprezentowała znakomita aktorka Danuta Stenka.
Wcześniej wysłuchać można było komentarza teologicznego o. prof. dr. hab. Adama R. Sikory. Jak wyjaśniał franciszkanin: – Księga Apokalipsy w swym stylu odbiega od pozostałych ksiąg Nowego Testamentu. Pełno w niej symboliki i zaskakujących obrazów budzących na przemian radość i przerażenie. Przez jednych odbierana jest jako księga nadziei i pociechy, przez innych jako księga grozy i zapowiedzi o zatrważającej przyszłości.
Reżyserem widowiska był Przemysław Basiński, muzykę przygotował Cezary Paciorek, a korekty językowej tekstu dokonała Danuta Pioch.

Źródło: www.pomorskie.eu
(ski)

Czytany 543 razy