Ukraińcy chętnie przyjeżdżają na Pomorze

Obywatele Ukrainy to ponad 90 proc. obcokrajowców pracujących w województwie pomorskim. Najczęściej zatrudniani się w handlu i usługach, przemyśle oraz budownictwie. Najniższa w historii stopa bezrobocia i dobra sytuacja gospodarcza regionu powodują, że pojawia się coraz więcej ofert pracy.

Wyniki badań, zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, zostały przestawione na seminarium w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Uczestniczyli w nim marszałek Mieczysław Struk, wicemarszałkowie Ryszard Świlski i Paweł Orłowski, konsul Ukrainy w Gdańsku Łew Zacharczyszyn oraz przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia, uczelnie i akademickie biura karier

Chcą tu żyć i pracować

Obywatele Ukrainy coraz częściej wybierają Pomorze jako miejsce życia i pracy. Doceniają region za atrakcyjność i dużą liczbę ofert, obecność mniejszości ukraińskiej, a także szanse podwyższenia kwalifikacji i podobieństwo kulturowe. Aż 92 proc. z nich chce się integrować, a ponad połowa zostać tu na stałe.
Wśród największych problemów Ukraińcy wymieniali skomplikowane załatwianie spraw administracyjnych, bezpieczeństwo zatrudnienia i ubezpieczenia zdrowotnego oraz problemy ze znalezieniem mieszkania. W badaniach uwzględniono też potrzeby pracodawców, którzy skarżyli się na zbyt wysokie wymagania finansowe pracowników, małe doświadczenie zawodowe kandydatów do pracy oraz brak elastyczności w wykonywaniu obowiązków.
– Jesteśmy prekursorami takich badań – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dzięki nim będziemy mogli nakreślić kierunki działań i podjąć kolejne decyzje, np. o wprowadzeniu zachęt dla władz lokalnych do współpracy. Zależy nam, żeby przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijały, a bez pracowników to nie jest możliwe – wyjaśnił Struk.
Niezwykle ważna jest właściwa polityka współpracy z przedsiębiorcami, ale też działania asymilacyjne dla obywateli Ukrainy. – Działamy tak, żeby dobrze się u nas czuli, umieli poruszać się po urzędach, otrzymali zezwolenie na pobyt – wymieniała na spotkaniu Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Musimy zorganizować dla nich szkoły, może nawet z językiem ukraińskim jako językiem nauczania. Dobrze przemyślana integracja wpłynie na to, że Ukraińcy zostaną w Polsce na stałe i będą wspierać naszą gospodarkę – wyjaśniła Witkowska.

Źródło: www.pomorskie.eu
(ski)

Czytany 631 razy