Debata o przyszłości Europy

- Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka Spójności 2020+" - to temat dialogu obywatelskiego z Wolfgangiem Munchem - przedstawicielem Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. - Do tej pory nasz region świetnie sobie radził z wdrażaniem polityki spójności. To dało Polsce i Lubuskiemu cywilizacyjny skok. Chcemy, żeby polityka spójności nadal oznaczała efektywność, rezultaty i lepsze życie dla mieszkańców – mówiła podczas debaty marszałek Elżbieta Anna Polak. Zanim rozpoczęła się dyskusja marszałek Elżbieta Anna Polak przypomniała, że Unia Europejska była impulsem dla lubuskiej gospodarki.  - W poprzedniej perspektywie Lubuskie zajęło pierwsze miejsce w Polsce we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak nie chodzi o miejsca na podium, chodzi o wzrost gospodarczy i o to, żeby nam, mieszkańcom regionu, żyło się lepiej – wyjaśniła.

lubuswwe

Podkreślała, że Lubuskie mocno zainwestowało w infrastrukturę, nowoczesne technologie oraz przedsiębiorczość. Dzięki konsekwentnym działaniom w górę poszybowały wskaźniki ekonomiczne: PKB- było 29 mld zł, jest 41 mld zł, bezrobocie należało do najwyższego w Polsce teraz jest najniższe w historii regionu. Marszałek wspomniała także o wzroście płac. - To wynik interwencji finansowej Unii Europejskiej. To pilnowanie ukierunkowania przynosi konkretne rezultaty. Takie są też nasze oczekiwania. Chcemy, żeby polityka spójności nadal oznaczała efektywność, rezultaty i lepsze życie dla mieszkańców. Potrafimy stawiać sobie wysoko poprzeczkę, rozwiązujemy problemy, nie zamiatamy ich pod dywan. Wyzwania to edukacja – w dalszym ciągu musimy ją finansować, bo tutaj mamy sporo do zrobienia, demografia - polityka społeczna, musimy sprostać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa – podkreślała marszałek Polak.
Wolfgang Much przypomniał z kolei, że Polska to kraj, który odniósł ogromny sukces w ostatnich 20 latach. – Kiedy byłem w Polsce po raz pierwszy w roku 2000, nigdy bym nie uwierzył, że będzie wyglądała tak, jak dziś, że dojdzie do takiego momentu. To częściowo zasługa polityki spójności, ale także zaangażowania i ciężkiej pracy. Polska odniosła dwa główne zwycięstwa – była największym biorcą środków unijnych, co było wyrazem ogromnego zaufania oraz rozsądnie je wykorzystuje – wyjaśnił.
Odniósł się także do wizji wspólnoty po 2020 roku. – Komisja Europejska przedstawi propozycje budżetu na lata 2020-2027. Poznamy priorytety, zadania i polityki. Pod koniec maja będziemy mieli opracowaną politykę spójności. To będą bardzo trudne negocjacje – wyjaśnił. Poinformował także, że komisja przygląda się następującym priorytetom: bezpieczeństwu (zewnętrznemu i wewnętrznemu), obronności (chodzi o bardziej efektywne działanie), migracjom oraz innowacjom, które są szczególnie ważne dla Polski. Tutaj pogratulował Lubuskiemu. - Pamiętam jak negocjowaliśmy program z marszałek Elżbietą Anną Polak, która mówiła, że stawiacie na innowacje. Odradzałem aż tak mocne postawienie akcentu na ten obszar. Więc dziś cieszę się, że poradziliście sobie i jesteście najlepsi w Polsce   - dodał. - Jeżeli chodzi o przyszłość polityki spójności to KE zauważa dobry rozwój instrumentów terytorialnych i dobre wykorzystanie decentralizacji środków. Dlatego też to właśnie regionom chce pozostawić swobodę decydowania.   

Rzeczowa debata o przyszłości polityki spójności

O przyszłość polityki spójności pytali także uczestnicy debaty. Unia Europejska oraz fundusze unijne to setki przepisów, często niezrozumiałych dla potencjalnych beneficjentów. O uproszczenie procedur, co zwiększyłoby dostęp do unijnej alokacji, pytał Władysław Piasecki, reprezentant środowiska rolniczego. - Widzimy te komplikacje, analizujemy to. Kwestia jest taka, że staramy się ograniczać liczbę ustaw i aktów prawnych. Wiec to powinno być nieco łatwiejsze. Zrobiliśmy już krok naprzód w tym okresie, ale nie udało się tego przeprowadzić do końca. Zgadzam się, to musi być uproszczone na poziomie europejskim, ale także na poziomie krajowym. Odpowiedzialność jest nie tylko po stronie UE, ale także w regionach – wyjaśnił Wolfgang Munch.
Wolfgang Munch stwierdził, że nie będzie kontynuacji Strategii Europa 2020. – Jej celem było to, aby Polska osiągnęła 1,9% PKB przeznaczonego na badania i rozwój. Nie będziemy już prezentować tego podejścia. Z obecnie omawianych priorytetów wyraźnie widać, że Polska nie powinna tracić swojego zainteresowania innowacją i badaniami. Trzeba bez ram strategicznych przyjrzeć się temu, co państwa członkowskie są w stanie osiągnąć. Będzie porozumienie partnerskie, ale węższe. Nie będziemy wnikać w szczegóły, bo to później generowało szereg zmian. Programy współpracy będą węższe, koncertujące się na rezultatach - wyjaśnił.
Jednym z tematów dyskusji była także decentralizacja środków unijnych. Uczestnicy debaty pytali, czy taki system zostanie utrzymany. – Komisja Europejska stara się trzymać z dala od dyskusji, w jaki sposób wygląda organizacja wewnętrzna w państwach członkowskich. Pewne działania są bardziej efektywne, kiedy są bliżej obywateli. I na tym polegają instrumenty terytorialne. Mieliśmy je w tym okresie, mieliśmy miasta takie jak Zielona Góra, gdzie daliśmy możliwość budowania potencjału przez ZIT-y. Przeznaczyliśmy na ten cel środki, które miały być spożytkowane na takie właśnie zintegrowane podejście, jeżeli chodzi o tworzenie strategii rozwoju. Jeżeli zależałoby państwu na rozwijaniu tego aspektu oddolnego i budowaniu strategii ZIT, to ten mechanizm przewidujemy. Mądrym jest, aby Polska kontynuowała regionalny podział środków strukturalnych – wyjaśnił Wolfgang Munch.
W dyskusji poruszona została także przyszłość programów unijnych o  zasięgu transgranicznym, niezwykle ważnych dla województwa lubuskiego. Przypomnijmy, że Lubuskie korzysta z programu Interreg VA Polska-Brandenburgia i Polska-Saksonia. – Realizacja tych projektów, to prawdziwa europejska wartość dodana. Pokonujemy w ten sposób bariery w komunikacji. W ostatnim okresie ten instrument został wzmocniony. Jeżeli chodzi o przyszły okres programowania, zależy to od ogólnego rozmiaru budżetu polityki spójności. Te programy są bardzo ważne. Uważam, że powinniście się państwo stać bardziej ambitni. Moglibyście państwo robić więcej. Moglibyście pójść bardziej w kierunku innowacji – wyjaśnił Wolfgang Munch.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)

Artykuły powiązane