Lubelscy samorządowcy z wizytą w Kazachstanie

W ubiegłym tygodniu odbyła się wizyta przedstawicieli województwa lubelskiego na czele z marszałkiem Sławomirem Sosnowskim w Obwodzie Ałmatyńskim.  (Rezultatem rozmów prowadzonych podczas ubiegłorocznego spotkania przedstawicieli obu regionów w Lublinie jest przyjęcie grupy kazachskich uczniów w poczet studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie).

lubelskiwwe

Wizyta w Kazachstanie zaowocowała zawarciem memorandum o współpracy między województwem lubelskim i Obwodem Ałmatyńskim, podpisanym przez  Sławomira Sosnowskiego i Akima Obwodu Ałmatyńskiego, Amandyka Gabbasowicza Batalowa. Współpraca zakłada realizację  projektów gospodarczych, naukowych, kulturalnych oraz w dziedzinie ochrony zdrowia. Polska delegacja wzięła udział w posiedzeniu rady regionalnej ds. pozyskiwania inwestorów, gdzie zapoznała się z potencjałem obwodu ałmatyńskiego oraz przedstawiła możliwości inwestycyjne i eksportowe Lubelskiego. Kontynuując wizytę przedstawiciele Lubelszczyzny odwiedzili kompleks wystawienniczy, w którym odbyły się targi producentów obwodu ałmatyńskiego, a także spotkali się w Ałmaty z konsulem generalnym RP Radosławem Grukiem.
Zgodnie z memorandum jednym z kluczowych obszarów współpracy jest ochrona zdrowia, a kwietniowa misja stanowiła pierwszy krok w stronę realizacji tego założenia. W czasie pobytu w Kazachstanie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, reprezentowany przez Dariusza Oleńskiego, zawarł z Miejskim Szpitalem Multidyscyplinarnym Tałdykorganie umowę o współpracy. Obie placówki już zaplanowały wspólną konferencję w Obwodzie Ałmatyńskim, która ma odbyć się w maju 2018 r.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)