Poznańska Kolej Metropolitalna na start

Pierwsze wielkopolskie samorządy podpisały w poniedziałek (16.04) umowy w sprawie udziału finansowego w Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). System zacznie działać od czerwca – na razie na czterech liniach.

- W maju podpiszemy kolejne umowy, z kolejnymi samorządami. Ruszamy z koleją aglomeracyjną 10 czerwca, wraz z nowym rozkładem jazdy. Na razie na czterech liniach, bo na pozostałych trwają prace remontowe - powiedział Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
Docelowo składy będą dojeżdżać do stacji: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Września, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły. Zakończenie wdrażania projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK.
Współfinansowanie przedsięwzięcia oparte jest na zasadzie solidarnego udziału wszystkich samorządów położonych wzdłuż danej linii kolejowej w udzielaniu wsparcia finansowego wielkopolskiemu samorządowi na pokrywanie kosztów części uruchamianych połączeń kolejowych.
 KM to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych, współfinansowany przez wielkopolski samorząd oraz samorządy położone wzdłuż dziewięciu linii kolejowych. Przedsięwzięcie ma ruszyć 10 czerwca na liniach łączących Poznań z Wągrowcem, Grodziskiem Wielkopolskim, Nowym Tomyślem i Jarocinem; w godzinach szczytu przewozowego składy będą jeździć co ok. 30 minut.
- Jest to nasze pierwsze w historii, wspólne przedsięwzięcie, które udało się zrealizować. Dziś podpisujemy 11 umów, w maju podpiszemy kolejne, z kolejnymi samorządami. Ruszamy z koleją aglomeracyjną 10 czerwca, wraz z nowym rozkładem jazdy. Na razie na czterech liniach, bo na pozostałych trwają prace remontowe - powiedział Wojciech Jankowiak.
Udział w PKM zadeklarowała zdecydowana większość samorządów przez które przebiegają linie kolejowe. System PKM obejmie obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania. Wdrażanie PKM następować będzie etapami. Zadanie będzie realizowane przez samorządowego przewoźnika kolejowego - spółkę Koleje Wielkopolskie.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)