Pomorskie najlepiej realizuje Regionalny Program Operacyjny

W województwie pomorskim jest najlepiej w Polsce realizowany Regionalny Program Operacyjny – ocenił w Gdańsku przedstawiciel KE Christopher Todd. RPO na lata 2014-2020 to największy w historii Pomorskiego program inwestycyjny, o łącznej wartości 2,2 mld euro. Poproszony o porównanie Polski z innymi państwami w Europie, powiedział, że Polska jest na 8. miejscu spośród 20 krajów członkowskich korzystających z programu. - Nie możemy jednak zapomnieć, że Polska jest też największym beneficjentem funduszu - dodał. Powiedział, że duże wrażenie zrobiły na nim m.in. projekty rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku, projekt zakupu trolejbusów w Gdyni i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

pomorskiewww1

Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej uczestniczył w Gdańsku w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk poinformował, że RPO na lata 2014-2020 "jest w ponad 80 proc. objęty już umowami". Pomorski Urząd Marszałkowski podał, że obecnie na terenie województwa realizowanych jest prawie 1,4 tysiąca projektów o łącznej wartości 8,3 mld zł. Dofinansowanie unijne do tych projektów wynosi 5,8 mld zł.
Todd zauważył, że "to wszystko zależy od ludzi, którzy dokładają wysiłków, aby realizować ten program". Zastrzegł, że chociaż "wyniki są wspaniałe, to można jeszcze poprawić realizację finansową programu". Wyjaśnił, że chodzi o przyspieszenie składania wniosków o płatność końcową". Chodzi o wnioski składane do KE, na podstawie których Komisja refunduje wydatki. Zaznaczył, że "to samo można też powiedzieć o pozostałych Programach i o innych państwach członkowskich".
Wicemarszałek Wiesław Byczkowski dodał, że pod względem PKB na mieszkańca "ruszyliśmy z marnych 52 procent w momencie wstępowania do UE, do 66 proc. obecnie". Przypomniał, że 75 proc. PKB w stosunku do średniej unijnej, które jest progiem bycia beneficjentem netto UE, Pomorze zamierza osiągnąć ok. 2022 roku.
Struk przyznał, że województwo "musi przyspieszyć wydawanie pieniędzy" na projekty związane z modernizacją kolei, dróg wojewódzkich, z ochroną zdrowia i szkolnictwem zawodowym.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 510 razy