Zarząd województwa pozywa ministra

Chodzi o wypowiedź w „Wiadomościach" TVP, w której padła sugestia, że zarząd województwa pomorskiego „działał w interesie Kremla". Materiał dotyczył przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego złożył pozew przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Domagają się publicznych przeprosin za sugestie, jakoby zarząd regionu działał w interesie obcego państwa.

21421e

Atak za negatywną opinię

Chodzi o wypowiedź zawartą w audycji „Strategia opozycji czy plan Kremla" autorstwa red. Dominika Cierpioła, wyemitowanym 13 kwietnia 2018 r. w głównym wydaniu „Wiadomości". Materiał dotyczył rządowych planów przekopu Mierzei Wiślanej. W treści programu znalazło się twierdzenie, iż budowa inwestycji to jedna z kluczowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, a negatywną opinię dotyczącą przekopu wydał zarząd województwa pomorskiego w całości złożony z polityków związanych z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym.
Bezpośrednio po takim wstępie pojawiła się wypowiedź wiceministra Grzegorza Witkowskiego: „o wiele dalej bylibyśmy dzisiaj z rozwojem gospodarki morskiej, gdyby przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej przekop przez Mierzeję Wiślaną został zrealizowany. I mam pytanie do polityków Platformy Obywatelskiej na Pomorzu: z kim grają – z Kremlem czy z Warszawą?". Wypowiedź uzupełniona została przez autora materiału stwierdzeniem, że „obecnie jedyną drogą łączącą port morski w Elblągu z Bałtykiem jest droga przez Cieśninę Pilawską, w całości zależną i kontrolowaną przez Rosjan. Przekop Mierzei Wiślanej to więc uniezależnienie się od Rosji i dogodne połączenie z Bałtykiem bez dodatkowych kosztów. Dlatego gdy rząd poinformował o przygotowaniach do inwestycji, Rosjanie wyrazili sprzeciw".

Chcieli zdyskredytować zarząd

Wypowiedź Grzegorza Witkowskiego – w ocenie UMWP – spowodowała naruszenie dóbr osobistych oraz dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji województwa pomorskiego. W żaden sposób nie odnosiła się bowiem do merytorycznych aspektów opinii zarządu regionu, negatywnie oceniającej wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji. Miała jedynie sugerować negatywne zachowania po stronie zarządu podważając tym samym autorytet województwa i narażając jego przedstawicieli na utratę zaufania społeczności samorządowej – mówi Michał Piotrowski, rzecznik UMWP.
Goszcząc 9 lipca 2018 r. w audycji „Poranne pytania" Radia Olsztyn SA w Olsztynie, minister Gróbarczyk, wypowiadając się na temat negatywnej opinii zarządu województwa pomorskiego odnośnie planowanej inwestycji, stwierdził: „takie opinie nie mają dla nas większego znaczenia. Marszałek województwa pomorskiego mówi w ten sam sposób co gubernator obwodu kaliningradzkiego (…)". Wypowiadając się natomiast w programie publicystycznym „Kwadrans polityczny", wyemitowanym 8 czerwca 2018 r. na antenie programu I Telewizji Polskiej SA, minister Gróbarczyk wskazał, że opinia zarządu województwa nie różni się od opinii, jaką ministerstwo otrzymało od strony rosyjskiej.
Województwo pomorskie, 23 kwietnia 2018 r. wysłało pismo, w którym wezwało ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie specjalnego oświadczenia. Do dnia dzisiejszego minister nie uczynił zadość temu żądaniu. Stąd decyzja o złożeniu pozwu, w którym zarząd województwa domaga się publikacji w głównym wydaniu „Wiadomości" Telewizji Polskiej SA komunikatu o następującej treści:
„W wyniku przegranego procesu sądowego o ochronę dóbr osobistych, wytoczonego przez województwo pomorskie, niniejszym oświadczam, że nieprawdziwe są twierdzenia rozpowszechniane publicznie za pośrednictwem Telewizji Polskiej SA przez pana Grzegorza Witkowskiego jako podsekretarza stanu w podległym mi Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej sugerujące, że zarząd województwa pomorskiego wydając negatywną opinię dotyczącą ekonomicznych i strategicznych przesłanek przekopu Mierzei Wiślanej działał w interesie obcego państwa, tj. Federacji Rosyjskiej, a nie w ramach uzasadnionego interesu reprezentowanej przez niego wspólnoty samorządowej i przysługujących mu jako organowi jednostki samorządu terytorialnego kompetencji.
Wyrażam ubolewanie z powodu wspomnianej wypowiedzi  pana Grzegorza Witkowskiego, jako podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, skutkującej naruszeniem dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, wiarygodności, wizerunku i reputacji województwa pomorskiego".

Źródło: www.pomorskie.eu
(ski)