Święto Polonii w obwodzie kaliningradzkim

Delegacja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyła w otwarciu XII FORUM ORGANIZACJI POLONIJNYCH OBWODU KALININGRADZKIEGO w Czerniachowsku. Tegoroczna edycja wydarzenia była wyjątkowa ze względu na obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

65433i333a

Samorząd województwa od lat włącza się w organizację wydarzeń dedykowanych Polonii zamieszkującej w partnerskim regionie województwa – obwodzie kaliningradzkim. Co roku w uroczystościach w Czerniachowsku bierze udział kilkuset Rodaków, w wśród zaproszonych gości nie brakuje przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, jak również władz rosyjskich.
Organizatorem  jest Stowarzyszenie „Dom Polski” im. F. Chopina w Czerniachowsku. Stałym elementem programu uroczystości są występy młodzieżowych oraz dziecięcych grup tanecznych i wokalnych skupionych wokół polonijnej organizacji. Tegoroczną, „niepodległościową” edycję Forum uświetnił występ gwiazdy wieczoru – zgromadzoną publiczność do wspólnego śpiewu i tańca porwała kapela ludowa Śparogi z Olsztynka.
Kontakty z Polonią i Polakami zagranicą są jednym z priorytetów współpracy zagranicznej samorządu. Bogatą współpracę regionu Warmii i Mazur z „Domem Polskim” w Czerniachowsku wypełniają liczne przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne i młodzieżowe.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)