Dzwon niepodległości z Przemyśla

W pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu odlano „Dzwon Niepodległości”. Waży  tonę, znajdzie się na nim godło Polski, herb województwa podkarpackiego oraz tekst „Roty” Marii Konopnickiej. Po raz pierwszy wybrzmi 11 listopada na Placu Farnym w Rzeszowie. Świadkami niezwykłego wydarzenia byli reprezentanci samorządu podkarpackiego: wicemarszałek Bogdan Romaniuk i Piotr Pilch - członek zarządu regionu.

 222222222222222222e

- W tak ważnym roku zastanawialiśmy się nad różnymi sposobami uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości. Zaproponowałem zarządowi województwa by odlać dzwon. Dziś jesteśmy świadkami jego narodzin. W Polsce, w żadnym z regionów, nikt nie zdecydował się na podobny ruch. Dzwon niepodległości powstaje tylko na Podkarpaciu – powiedział wicemarszałek Bogdan Romaniuk. Na regionalny charakter takiej formy uczczenia niepodległości, zwrócił uwagę członek zarządu i rodowity przemyślanin – Piotr Pilch.
- Tradycje ludwisarstwa w Przemyślu sięgają początków XIX w. To tutaj rodzą się piękne i największe dzwony, które wybrzmiewają w Polsce i na wszystkich kontynentach. Dzisiaj byliśmy świadkami, jak to powstaje, w jaki sposób jest odlewany. To wielka rzecz, wielka inicjatywa zarządu województwa, ale również i całego samorządu, bo pomysł zaakceptowali radni sejmiku – mówił.

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP
Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)