Drzewa miododajne na 100-lecie odzyskania niepodległości

100–lecie odzyskanie niepodległości przez Polskę jest okazją do podejmowania działań służących upamiętnieniu tej ważnej rocznicy. Samorząd województwa podkarpackiego, pragnąc uczcić to ważne wydarzenie, podjął się realizacji zadania pod nazwą „100 drzew na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

888888888888

Sadzenie drzew miododajnych w formie parków, skwerów i alei, wpłynie ponadto na wzbogacenie środowiska przyrodniczego, powiększenie bazy pożytków dla pszczół a tym samym na poprawę bioróżnorodności.
Do uczestnictwa w akcji zaproszone zostały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Chęć współpracy zgłosiło 103  samorządy, którym zostało przekazane 10 400 szt. sadzonek drzew miododajnych.
Składam serdeczne podziękowania za współpracę wszystkim zaangażowanym  w to działanie.  Jednocześnie zwracam się z apelem, aby należycie dbać o zasadzone drzewka, tak aby mogły się nimi cieszyć kolejne pokolenia Polaków.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)