Marszałek podziękowała Komisji Wyborczej

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z członkami Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, która nadzorowała przebieg tegorocznych wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Komisja odpowiadała m.in. za druk list kandydatów do Sejmiku, rejestrację komitetów wyborczych i publikację wyników wyborów. – Dziękuję Wam szczególnie za to, że wybory odbyły się sprawnie, nie było żadnych uwag do pracy Komisji, wykonaliście ogromną i trudną pracę – powiedziała marszałek.

563635kie

Siedziba Wojewódzkiej Komisji Wyborczej znajdowała się w Urzędzie Marszałkowskim. Komisja rozpoczęła prace 12 września, opracowała i omówiła kalendarz wyborczy, ustaliła plan pracy i dyżurów Komisji.
Komisja Wyborcza działała pod przewodnictwem Roberta Gwidona Makarowicza. Wiceprzewodniczącym Komisji był Wojciech Grygiel.  Do  zadań Komisji należało m.in. przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja list kandydatów na radnych sejmiku, druk list kandydatów, przyjmowanie protokołów z wyników głosowania w poszczególnych powiatach województwa oraz przyjęcie ostatecznych protokołów o wynikach głosowania i ich publikacja. Prace Komisji zakończyły się z chwilą podpisania protokołów z listami nowo wybranych radnych województwa.
W pracach pomagali pracownicy Biura Sejmiku Województwa Lubuskiego pod kierownictwem Teresy Sekuły, a także pełnomocnik ds. obsługi informatycznej oraz zespół operatorów wprowadzania danych.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)