Niepodległościowe spotkanie kilku pokoleń

Tradycją stały się spotkania marszałka województwa z przedstawicielami środowisk kombatanckich z okazji Święta Niepodległości. W tym roku 250 osób wzięło udział w wydarzeniu organizowanym w Operze na Zamku w Szczecinie.

3255565

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele środowisk kombatanckich z województwa zachodniopomorskiego, którzy walczyli na frontach II wojny światowej i byli ofiarami represji, działacze opozycji i harcerze. Obecni byli reprezentanci administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, kościoła, świata kultury i nauki.
-  Świętujemy dzisiaj setną rocznicę odzyskanie niepodległości, ale dobrze wiemy, że od tamtej chwili wcale nam, Polakom, nie było łatwo. Była Bitwa Warszawska, w czasie której ważyły się nasze losy, były głębokie podziały społeczne, był zamach stanu. Wreszcie pożoga II Wojny Światowej, której traumy nasze rodziny noszą w sercach do dziś. Dlatego chciałbym dedykować do dzisiejsze spotkanie młodym, aby mieli świadomość, że świat nie zawsze wyglądał tak prosto, a wolność nie wyglądała jak dzisiaj. Ta rocznica musi być dniem, w którym przekazujemy młodym nasze trudne doświadczenia, by wyciągali mądre wnioski na przyszłość – mówił marszałek Olgierd Geblewicz, który dodawał – chciałbym, abyśmy wszyscy umieli zadać sobie pytanie, czy dzisiaj jesteśmy społeczeństwem silnym i zintegrowanym, czy szanujemy się wzajemnie? Jeśli mamy choć cień wątpliwości, to w takim dniu musimy się zastanowić, co uczynić, aby Polska była krajem, z którego wszyscy będą dumni i który wszyscy darzą szacunkiem. Takiej Polski życzę sobie i Państwu.
 Podczas spotkania odbyło się wręczenie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego.
Spotkanie wzbogacił program artystyczny. Wystąpił Chór Kameralny ZUT w Szczecinie, kwartet smyczkowy Kontrast oraz zespół Markato z Pałacu Młodzieży. Otwarta została również wystawa „Ojcowie Niepodległości”,  przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)