Praca dla Pomorzan

Szkolenia, wsparcie dla osób zakładających własne firmy, bony na zasiedlenie lub ciekawe staże. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku kontynuuje program Praca dla Pomorzan, dzięki któremu 850 mieszkańców województwa będzie miało szansę na rozwój kompetencji zawodowych. Samorząd województwa  wesprze te działania kwotą 5 mln zł.

222525235

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i 16 powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego podpisały porozumienie na realizację programu Praca dla Pomorzan. To już kolejny etap programu, z którego do tej pory skorzystało ponad tysiąc osób.

Kompetencje skrojone na miarę regionu

Program jest realizowany w kilku modułach tematycznych, które odzwierciedlają najbardziej istotne dla regionalnego rynku pracy potrzeby.
– To w kraju sytuacja wyjątkowa – mówi Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. – Świadczy o wspólnej odpowiedzialności samorządów za rozwój zawodowy mieszkańców i gospodarki regionu. Praca dla Pomorzan to na współczesnym rynku pracy, gdzie wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy rosną również wymagania pracodawców, szansa dla mieszkańców na zdobycie cenionych przez lokalne firmy kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego – tłumaczy Świlski.
Pierwszy moduł związany jest z tradycją i dziedzictwem kulturowym Pomorza, kolejne to branże kluczowe dla regionu, kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz wyrównywanie szans. Piąty z modułów, który w ubiegłym roku został poświęcony specjalnym działaniom na terenach dotkniętych skutkami klęski żywiołowej z sierpnia 2017 roku, w tegorocznej edycji dedykowany jest inicjatywom dotyczącym zielonej gospodarki. Ma to związek ze zmianami klimatycznymi, które nie omijają także Pomorza.

Kilka form wsparcia

Osoby, które wezmą udział w programie, mogą skorzystać ze szkoleń, a także spróbować swoich sił w wybranym zawodzie w trakcie płatnego stażu. Dla tych, którzy chcą rozwijać własny biznes i mają do tego predyspozycje, proponowane są dotacje na założenie działalności gospodarczej.
Wśród from pomocy oferowanych uczestnikom jest także refundacja stanowisk pracy, prace interwencyjne oraz  wsparcie mobilności, czyli bon na zasiedlenie i zwrot kosztów dojazdów.
W ubiegłym roku, dzięki 9 mln zł przeznaczonym przez samorząd regionu na realizacje programu, efektywność zatrudnieniowa programu była bardzo wysoka i wyniosła 81 proc.

Źródło: www.pomorskie.pl
(ski)