Pomorskie w 100 proc. wykorzystało pieniądze z UE

Komisja Europejska potwierdziła wysoką efektywność i poprawność wydawania pieniędzy unijnych na Pomorzu. Samorząd otrzymał informację o zamknięciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wsparcie dostały m.in. inwestycje transportowe, infrastrukturalne, środowiskowe, społeczne oraz kulturalne.

Jak podaje urząd marszałkowski w Gdańsku, realizacja RPO WP 2007-2013 miała bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców województwa, a także pozytywnie oddziaływała na gospodarkę regionu. W ramach RPO WP 2007-2013 zrealizowano 1 671 projektów o łącznej wartości blisko 7 mld zł. Pieniądze powędrowały m.in. na wsparcie przedsiębiorców, miejski transport publiczny,  rozwój turystyki czy internetu szerokopasmowego. Skala unijnego wsparcia była na tyle istotna, że w latach 2007-2015 zmniejszyła się różnica w poziomie rozwoju regionu (wyrażonego w PKB na mieszkańca) w odniesieniu do średniej dla UE.

Program zrealizowany na 6
– To dla nas ważna informacja – mówi marszałek pomorski Mieczysław Struk. – Komisja Europejska potwierdziła, że zarząd województwa potrafi skutecznie korzystać ze środków unijnych, ale również, że robi to w sposób całkowicie poprawny i zgodny z prawem. Co często podkreślam: to zasługa doświadczonych i kompetentnych pracowników urzędu marszałkowskiego – podkreśla  Struk.

Skorzystali nie tylko przedsiębiorcy
Zarząd województwa udzielił przedsiębiorcom zarówno dotacji, jak i pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE na inwestycje podstawowe i innowacyjne. Dzięki wsparciu stworzono nowe instytucje otoczenia biznesu, czyli parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości. Wśród nich są m.in. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter, inkubatory w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach.

Dzięki środkom z RPO WP 2007-2013 przedsiębiorcy wyjeżdżali na targi zagraniczne, by promować swoje produkty. Dużym sukcesem zakończyła się realizacja projektu Invest in Pomerania, którego celem była kompleksowa obsługa inwestorów.

Źródło: www.pomorskie.pl
(ski)