Strategiczne wyzwania dla regionu

- Stoimy przed ogromnymi wyzwaniami, trzeba skrupulatnie podejść do aktualizacji strategii rozwoju województwa. Proszę o poważne zaangażowanie się w tę aktualizację. Jesteśmy małym województwem i możemy być pilotażowym przykładem w wielu dziedzinach. Ale potrzebujemy do tego burzy mózgów. To ma być dokument do realizacji, a nie na półkę – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.

23564455

- W nowej perspektywie mamy pięć priorytetów: region bardziej inteligentny, region przyjazny środowisku, region silny społecznie, region, który łączy i region bliżej obywatela. W naszej strategii będziemy wpisywać się w takie właśnie dyrektywy i pod każdym z tych priorytetów wiemy czego nie udało się zrobić do tej pory. W nowej perspektywie będą o wiele większe możliwości w zakresie polityki społecznej. W ramach EFS będziemy mieli 45 proc. całej alokacji. A 65 proc. całej alokacji będzie przeznaczone na dwa pierwsze priorytety, czyli region bardziej inteligentny i region przyjazny środowisku – stwierdziła marszałek.
Marszałek przypomniała, że jeśli chodzi o innowacyjność regionów, to rankingi lokują woj. lubuskie bardzo nisko. – Jesteśmy pod tym względem w ogonie i być może nasze parki naukowo-technologiczne niewłaściwie raportują, być może ta statystyka jest gdzieś ukryta w innych parametrach – zauważyła marszałek. – Byłoby to zrozumiałe w poprzedniej perspektywie, kiedy nie mieliśmy instytutów naukowych i parków technologicznych. Ale teraz to się zmieniło. Mamy parki naukowe w całym regionie, więc jeśli chodzi o możliwości wykonywania zadań, to sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Dlatego przy aktualizacji strategii powinniśmy na to szczególnie zwrócić uwagę. Co zmienić, by region rozwijał się w kierunku innowacyjności, bo to daje wyższe wynagrodzenia.
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman Fedak zwrócił uwagę, że obecnie największym problemem regionu jest kryzys demograficzny. - Depopulacja postępuje w zastraszającym tempie. Potrzebujemy innowacyjnych, dynamicznych rozwiązań w zakresie aktywizacji ludności, kształcenia ustawicznego. Problemem jest migracja zarobkowa, której sprzyja przygraniczne położenie – dodał.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)

Czytany 113 razy