Małopolska troszczy się o pszczoły

Ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców Małopolski w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających są głównymi inicjatywami, mogącymi liczyć na wsparcie w II edycji konkursu „Małopolska Pszczoła”.

 4534555l

Konkurs ma na celu ochronę owadów zapylających i roślin. Inicjatywa województwa małopolskiego skierowana jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dofinansowanie sięgnie kwoty 180 tys. zł.
- Pszczoły są bardzo pożytecznymi zwierzętami, bez nich wokół nas zostałaby tylko pustynia. Chronimy te pracowite stworzenia, bo naszym zadaniem jest troska o ich dobrobyt. Powstanie sieć pasiek edukacyjnych i posadzone zostaną rośliny miododajne - wyjaśnił Łukasz Smółka, marszałek Małopolski.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)

Czytany 100 razy