W dialogu z instytucjami europejskimi

O września Warmińsko-Mazurskie jest członkiem Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w Dziedzinie Badań i Innowacji (ERRIN) z siedzibą w Brukseli.

66666ia

Sieć istnieje od 2001 r. i zrzesza około 130 regionalnych organizacji z 22 krajów europejskich; jej członkami są głównie władze regionalne, uniwersytety, organizacje badawcze, izby handlowe i klastry.
Głównym celem  Sieci jest wymiana wiedzy w UE. ERRIN wspiera swoich członków we wspólnym podejściu do badań i innowacji, ułatwia regularny dialog z instytucjami UE, wymianę międzyregionalną i realizację wspólnych projektów, tworzenie skutecznych powiązań i kontaktów z innymi sieciami i organizacjami aktywnymi w obszarze badań i innowacji na szczeblu europejskim. ERRIN zabiera głos w imieniu regionów w dyskusjach prowadzonych na szczeblu unijnym, promując tym samym wprowadzenie perspektywy regionalnej do europejskiej polityki badań i innowacji oraz programów finansowania. Województwa należące do ERRIN, to: pomorskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie i wielkopolskie.
W celu pełnego wykorzystania w regionie korzyści płynących z członkostwa w Sieci zostało również zawarte porozumienie między województwem a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.
Uczestnictwo w Sieci otwiera kolejną drogę do reprezentowania interesów województwa na forum europejskim oraz daje szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń z regionami z całej Europy.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)