Spotkanie podlaskich LGD

O przyszłych funduszach na działalność w społecznościach lokalnych, najbliższych wyzwaniach lokalnych grup działania, dotychczasowych sukcesach i doświadczeniach rozmawiali podczas dwudniowej konferencji w Białowieży liderzy podlaskich LGD i urzędnicy zarządzający funduszami unijnymi w regionie. Zarząd województwa podlaskiego reprezentował wicemarszałek Stanisław Derehajło.

767654as

Uczestnicy spotkania w pierwszej części konferencji skupili się na podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń związanych ściśle z wdrażaniem tzw. RLKS-u, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. To działania umiejscowione w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, które Podlaskie wdraża jaka jedno z dwóch regionów w Polsce (obok kujawsko-pomorskiego). Inicjatorami i częściowo prowadzącymi konkursy na dotacje dla lokalnych społeczności są LGD-y, które opracowując harmonogram konkursów na dotacje z unijnych funduszy muszą się kierować uprzednio zatwierdzoną własną Lokalną Strategią Rozwoju.
- Na rozmaitych spotkaniach w Polsce jesteśmy chwaleni za odwagę i efekty wdrażania RLKS-u – mówiła Elżbieta Romańczuk, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP. – Wiemy jednak dobrze, że poziom wykorzystanych i rozliczonych środków w ramach osi 9 RPO [która głównie dotyczy RLKS- dop.red.] znacząco odbiega od poziomu rozliczenia innych osi programu. Dlatego chcemy z państwem omówić ewentualne problemy, pomysły na efektywniejsze wydawanie i rozliczanie funduszy, nowe konkursy, które być może macie w planach.
O nowych konkursach dedykowanych poszczególnym LGD-om, które otrzymały kilka miesięcy temu specjalne finansowe premie za osiąganie zamierzonych wyników - mówiła Katarzyna Kitlas, z-ca dyrektora Dep. Rozwoju Regionalnego UMWP, zapraszając po wszelkie szczegóły do indywidualnych rozmów.
Z kolei Elżbieta Filipowicz, dyrektor Dep. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podkreślając konieczność bliższej współpracy z beneficjentami konkursów ogłaszanych przez LGD, po to, aby uniknąć błędów i następstw w postaci zwrotów dotacji. Zapowiedziała też kolejne premie dla wyróżniających się grup. - Na Polskę jest to łącznie ok. 100 mln zł. Nie wiemy jeszcze, ile przypadnie na województwo podlaskie – wyjaśniła.
W drugim dniu spotkania fundusze z KSOW oraz wnioski dotyczące przyszłej perspektywy finansowej były wiodącymi tematami konferencji.

art / Dep. Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP
Źródło: www.wrotapodlasia.pl
(ski)