Nowa umowa z francuskimi partnerami

W siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego CÔTES D'ARMOR – WARMIA I MAZURY w Olsztynie została podpisana umowa o funkcjonowaniu i finansowaniu tej instytucji.

23324a

Dokument podpisali marszałek Gustaw Marek Brzezin i wiceprzewodniczący rady departamentu Côtes d’Armor Thibaut Guignard. Nowa umowa ma dostosować działalność centrum do współczesnych uwarunkowań.
Tradycja współpracy polsko-francuskiej na Warmii i Mazurach sięga lat 80. XX wieku, kiedy dzięki inicjatywie francuskiego stowarzyszenia „Solidarite a Solidarnosc“ nawiązały się pierwsze relacje mieszkańców Côtes d'Armor z mieszkańcami województwa. Ich owocem było powstanie w lipcu 1993 roku Centrum Francusko-Polskiego Côtes d'Armor-Olsztyn, obecnie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes d'Armor - Warmia i Mazury.
Podstawowym celem tej instytucji jest popularyzowanie kultury i sztuki francuskiej, a także języka francuskiego. Prowadzone kursy zapewniają kontakt z żywym językiem głównie dzięki zatrudnianemu co roku animatorowi języka francuskiego, który oprócz kursów angażuje się w szeroki zakres działań edukacyjnych i kulturalnych.
Centrum Polsko-Francuskie prowadzi działalność biblioteczną, wystawienniczą, organizuje też liczne wydarzenia kulturalne. Do szczególnych imprez cyklicznych należą między innymi Dni Kultury Francuskiej oraz Dni Bretanii. Centrum jest również inicjatorem i organizatorem prezentacji regionalnej kultury polskiej w regionie partnerskim.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)