Urząd marszałkowski zawarł porozumienia z ARP

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy województwem lubelskim a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Porozumienie dotyczy współdziałania obu instytucji na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego oraz zwiększenia szans na pozyskanie nowych inwestorów.

564564556el

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zarządza w województwie lubelskim terenem obejmujących 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Od roku 1999 zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Dotychczas ARP udzieliła na terenie strefy pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których firmy utworzyły 24 tysiące miejsc pracy. Agencja prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Sfinansowała budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę 200 mln zł.

ARP S.A. szkoli samorządowców

Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. był również organizatorem warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządów z terenów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Tematyka szkolenia obejmowała prezentację nowych regulacji prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej oraz zasad inwestowania dla nowych przedsiębiorców zainteresowanych uruchomieniem projektu w TSSE.
O przygotowaniu ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów mówił Mirosław Odziemczyk – pełnomocnik zarządu ds. SSE w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Agencja jest odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych projektów również do SSE, koordynuje bazę terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych poszczególnych miast i gmin, wspiera jst w promocji oferty inwestycyjnej i obsłudze przedsiębiorców organizując szkolenia dla przedstawicieli samorządów.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)