Polska Wschodnia wciąż poniżej unijnej średniej

Mechanizm unijnego wsparcia dla pięciu województw Polski Wschodniej powinien być kontynuowany w następnej unijnej perspektywie budżetowej – zgadnie twierdzą samorządowcy.

33434534l

Gdy przed piętnastoma laty Polska wchodziła do Unii Europejskiej pięć wschodnich województw Polski stanowiło jeden z uboższych regionów zjednoczonej Europy. Średnie region ten miał miało po ok. 28 proc. średniego unijnego PKB na głowę mieszkańca. Dzięki dedykowanym temu regionowi programom wsparcia z UE udało się nadrobić nieco cywilizacyjnego dystansu.
Od 2004 roku dzięki polityce spójności Unii Europejskiej, w kolejnych edycjach zasiliły one różne inwestycje łączną kwotą ponad 206 mld zł. Według szacunków MIiR realizacja tylko Programu Rozwój Polski Wschodniej w latach 2007-13 przyczyniła się do utworzenia około 20 tys. miejsc pracy w Polsce Wschodniej. Luka, chociaż mniejsza, wciąż pozostała. Dlatego samorządowcy z tego regonu oczekują utrzymania mechanizmu wsparcia jakim jest Program Polska Wschodnia.
- Nie można takich zaniedbań nadrobić 15 lat. Chcemy by ten program był kontynuowany – mówił Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa lubelskiego. - Rozmawiamy na ten temat z rządem i mamy jego pełne wsparcie – dodał. Przypomniał, że program wsparcia był planowany na dwa etapy związane z kolejnymi perspektywami budżetowi. Obecnie kończy się drugi etap, ale jego zdaniem unijne pieniądze są wciąż potrzebne. - Lubelskie ma PKB na poziomie 46 proc. średniej unijnej – powiedział Stefaniuk.
Podkarpacie należało do tych regionów które kumulowało wiele barier rozwojowych. Te bariery dzięki programowi Polska Wschodnia zostały wyeliminowane lub ich eliminacja jest w trakcie – powiedziała Ewa Draus wicemarszałek województwa podkarpackiego. - Nabieramy dynamiki, ale potrzebujemy jeszcze wsparcia – podsumowała.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)