Pozytywny wizerunek to kapitał Warmii i Mazur

W Mrągowie trwa 9. edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Ideą Festiwalu jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją gospodarczą regionu a przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Jego celem jest również edukacja, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań, związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców oraz budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego na Warmii i Mazurach.

445554i4a

W pierwszym dniu odbyły się wystąpienia, prelekcje, wizyta studyjna i panele dyskusyjne z udziałem m.in. przedsiębiorców oraz prezentacje dobrych praktyk, natomiast w drugim - warsztaty kompetencyjne. Dziś poznamy laureatów konkursu PRO WARMIA I MAZURY 2019 na najlepsze projekty promocyjne. W konkursie wyróżniane są przedsięwzięcia, które podnoszą standardy działań marketingowych oraz są najlepszymi przykładami dobrych praktyk.
Festiwal skierowany jest do władz samorządowych, przedstawicieli komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawicieli instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych oraz lokalnych z regionu, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców. W spotkaniach biorą również udział eksperci z dziedziny promocji miejsc, ekonomii, gospodarki, inwestycji oraz eksperci z zakresu edukacji.
Organizatorami przedsięwzięcia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Mrągowo.

Źródło: www.warmia.mazury.pl
(ski)

Czytany 116 razy