"Śląska Dolina Innowacji"

W pierwszym kwartale 2020 r. woj. śląskie przyjmie zaktualizowaną strategię rozwoju – poinformował marszałek województwa Jakub Chełstowski. Wizją dla regionu jest budowa Śląskiej Doliny Innowacji, służącej zarówno tradycyjnemu przemysłowi, jak i nowym technologiom.

98782df55

Marszałek wskazał na konieczność dobrej współpracy i łączenia potencjałów trzech sąsiadujących ze sobą regionów - trzech województw. Samorządowcy wskazują, że fundamentem śląskiej gospodarki są i będą przede wszystkim przemysły wydobywczy i motoryzacyjny, a kolejnymi dźwigniami rozwoju mają być m.in. nowoczesne technologie medyczne, informatyczne, lotnicze oraz środowiskowe. W ocenie marszałka kluczowym elementem strategii muszą być działania nastawione na poprawę jakości życia w regionie.
- Jesteśmy zdeterminowani, żeby zdecydowanie więcej było projektów innowacyjnych, ciekawych gospodarczo, rozwijających gospodarkę Śląska. Myślę, że Śląska Dolina Innowacji - w oparciu o współpracę z kadrą naukową, z uczelniami, biznesem, samorządem, stroną rządową, agendami naukowymi - to jest przyszłość - mówił w czwartek Chełstowski podczas jednej z debat trwającego w Katowicach Kongresu Programu dla Śląska.
- Filarami woj. śląskiego - i to jest bezsporne - jest segment górniczy, wydobywczy, motoryzacyjny. Ale nie możemy być jak amerykańskie Detroit, które skupiło się na przemyśle motoryzacyjnym i w wyniku niewidzialnej ręki rynku zbankrutowało. Dlatego w naszej strategii wiążemy przyszłość z medycyną, z IT, z przemysłem lotniczym, ochroną środowiska, które mogą być dziedzinami domykającymi transformację gospodarczą na przyszłość - mówił Jakub Chełstowski.
W ocenie marszałka kluczowym elementem strategii muszą być działania nastawione na poprawę jakości życia w regionie, a to oznacza nie tylko zapewnienie mieszkańcom stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy, przyciąganie wartościowych inwestycji, ale także poprawę jakości środowiska, przestrzeni publicznej czy zaproponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Podkreślił, że udana transformacja wymaga współpracy i zaangażowania wielu środowisk.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)