Śląskie wyznacza nowe kierunki gospodarcze i społeczne

Województwo śląskie od wielu miesięcy aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do skutecznego wykorzystania funduszy z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Marszałek Jakub Chełstowski konsekwentnie wskazuje na to, że region ma nie tylko ambicje, ale przede wszystkim potencjał to tego, aby efektywnie przejść przez proces transformacji i wejść na nową ścieżkę rozwoju gospodarczego, naukowego, medycznego i społecznego.

34554343ie

Działania władz regionu w ostatnich dniach ocenił Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.  - Śląsk może być wzorem dla wielu innych regionów w Europie. W nowej unijnej perspektywie finansowej województwo śląskie będzie mogło liczyć na znaczące środki wspierające transformację regionu, zarówno z funduszy spójności, jak i innych źródeł - zaznaczył Krzysztof Wójcik. - Polityka spójności dalej będzie ogromna, a Polska otrzyma w tym zakresie największą kopertę.
Do aktywności władz regionu odniósł się również minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podczas konferencji dotyczącej realizacji Programu dla Śląska stwierdził, że poprzedni zarząd województwa wskazywał na problemy. - Przez lata Śląsk był sercem przemysłu, sercem gospodarki Polski. W ostatnich kilkunastu latach tę swoją pozycję bardzo wyraźnie tracił. My jako państwo, jako rząd powinniśmy tę pozycję Śląska odbudować, nie tylko w interesie samego Śląska, ale w interesie całego kraju i program dla Śląska ma w tym pomóc – podsumował minister Jerzy Kwieciński.
Władze województwa pracują nad aktualizację dokumentów strategicznych. Kluczowym elementem strategii rozwoju będą działania nastawione na poprawę jakości życia w regionie, a to oznacza nie tylko zapewnienie mieszkańcom stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy, przyciąganie wartościowych inwestycji, ale także poprawę jakości środowiska, przestrzeni publicznej czy zaproponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. - Wizją dla regionu jest budowa Śląskiej Doliny Innowacji, służącej zarówno tradycyjnemu przemysłowi, jak i nowym technologiom. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zdecydowanie więcej było projektów innowacyjnych, ciekawych gospodarczo, rozwijających gospodarkę Śląska. Śląska Dolina Innowacji – w oparciu o współpracę z kadrą naukową, z uczelniami, biznesem, samorządem, stroną rządową, agendami naukowymi – to jest przyszłość. – przekonywał podczas debaty dotyczącej Transformacji Regionów Górniczych marszałek Jakub Chełstowski. - Zadaniem regionu jest kreowanie nowoczesnego przemysłu, kreowanie zmiany, bo to jest w interesie wszystkich - ale we współpracy, bo zawsze współpraca przynosi efekty jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i społeczne.
Województwo śląskie to pierwszy region w kraju, w którym realizowany jest program „Stop Smog”. Warto przypomnieć, że Regionalny Program Operacyjny dedykowany walce z niską emisją to kwota 3,5 mld zł.
- Troska o poprawę jakości powietrza, walka z niską emisją to dla nas jeden z priorytetów. Dlatego utrzymujemy stały kontakt z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze” - przekonuje marszałek Jakub Chełstowski.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)