Miasta i regiony walczą o czystą energię

Miasta i regiony Unii Europejskiej za priorytet uznają ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma zapewnić regionom górniczym dodatkowe wsparcie finansowe.

26898788445r

Ponadto popierają oni wyznaczony przez Finlandię cel, jakim jest osiągnięcie przez wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 roku. Komitet Regionów przyjął w ostatnim czasie kilka opinii dotyczących europejskiego programu w dziedzinie klimatu, np. przejścia na czystą energię w regionach górniczych czy też zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu na 2030 rok.

Link do oryginalnego tekstu
AS
(ski)