Wydrukuj tę stronę

Samorząd województwa pomoże sołtysom

Władze województwa opolskiego chcą zainwestować część pieniędzy budżetowych w realizację inicjatyw w mniejszych miejscowościach. W tym celu zaplanowały do podziału pulę na najbliższe 3 lata. Co ciekawe w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej nie przewidują rywalizacji konkursowej. Pieniądze mają trafić do każdej miejscowości. - To gminy zadecydują, które pomysły jako pierwsze będą realizowane - mówi marszałek Andrzej Buła.

Wojewódzki samorząd planuje przeznaczyć na ten cel 5,4 mln zł w latach 2020-2022. Trwają starania, żeby opolskie - jako pierwsze województwo w Polsce - zorganizowało Europejski Budżet Obywatelski. Samorząd województwa opolskiego wspiera finansowe inicjatywy na terenach wiejskich już od dłuższego czasu. Wiosną tego roku przekazał 250 tys. zł na programy promujące opolskie wsie. Teraz przedstawia pomysł wsparcia w nieco innego formie.
 Andrzej Buła jest zdania, że w Opolskiem działa dużo aktywnych sołectw. - Niektóre z nich potrzebują jeszcze mobilizacji. Lider będący w takiej społeczności musi mieć możliwość budowania wokół siebie zespołu. Taki zespół buduje się również dzięki wsparciu finansowemu. Chciałbym aby pomysł, który zrodził się w trakcie zebrania wiejskiego czy rady sołeckiej, trafił do sołtysa. On natomiast przekaże to gminie. To gmina będzie składała wniosek o wsparcie danych sołectw - podkreśla Andrzej Buła.
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka nie będzie oparta na konkursach wniosków. Gminy mają decydować, które pomysły należy zrealizować w pierwszej kolejności. Po dokonaniu takiego wyboru, przedstawiciele samorządu gminnego i wojewódzkiego podpiszą porozumienie w sprawie wspólnej realizacji takich zadań.  Władze województwa planują dofinansowanie maksymalnie 1/3 sołectw z danej gminy, do której trafią pomysły.
- Chcemy przez te trzy lata wesprzeć wszystkie nasze sołectwa. Nie chcemy rywalizacji. Każdy otrzyma te pieniądze. Wiele miejscowości ma ogromny potencjał - zaznacza marszałek Buła.
Opolskie może też być niebawem pierwszym polskim województwem, które zorganizuje Europejski Budżet Obywatelski.
- Mamy pierwszą promesę o możliwości zaangażowaniu 5 milionów złotych z unijnych pieniędzy. Cały czas na ten temat prowadzę negocjacje w Brukseli. W listopadzie powinniśmy mieć ostateczną decyzję - dodaje Andrzej Buła.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)

Czytany 148 razy

Artykuły powiązane