Polonia Minor na 140-lecie Muzeum Narodowego w Krakowie

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się gala z okazji jubileuszu 140-lecia Muzeum Narodowego w Krakowie. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski, który przekazał Nagrodę Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”. W gali uczestniczyli również m.in. minister Wojciech Kolarski i prezydent miasta Jacek Majchrowski.

234334ol

W tym roku Muzeum Narodowe obchodzi 140-lecie istnienia. Z tej okazji marszałek Witold Kozłowski uhonorował Andrzeja Betleja, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.
- Gratuluję pięknego jubileuszu i dziękuję za trud wkładany w pielęgnowanie pamięci o historii, pamięci o sztuce i pamięci o ludziach - powiedział marszałek Witold Kozłowski.
W podziękowaniu za troskliwe pielęgnowanie skarbów polskiej i światowej sztuki oraz upowszechnianie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego samorząd województwa wyróżnił Muzeum Narodowe w Krakowie Nagrodą „Polonia Minor”. Nagrodę wręczył marszałek Witold Kozłowski.
- To wyraz wielkiego uznania dla dorobku najstarszej narodowej instytucji muzealnej. Nie sposób przecież przecenić rolę, jaką Muzeum Narodowe w Krakowie odgrywało w czasach, gdy było jedyną tego typu placówką w pozbawionej państwowości Polsce - podkreślił Kozłowski.

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszą – założoną w 1879 r. – instytucją w Polsce, noszącą nazwę "Narodowe" i największą pod względem liczby oddziałów i zbiorów, którymi się opiekuje. Jego pierwszą siedzibą były Sukiennice, a początkiem zbiorów dar malarza Henryka Siemiradzkiego – jego obraz "Pochodnie Nerona". W ciągu 140 lat w muzeum pracowało ponad 4 tys. osób, a jego obecne zbiory to ponad 900 tys. obiektów.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)

Czytany 138 razy