Ludzie - największy potencjał

Członkowie Podlaskiego Forum Terytorialnego zapoznali się projektem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Artur Kosicki.

547826kie

Podlaskie Forum Terytorialne to platforma wymiany myśli i doświadczeń na temat rozwoju regionu. W jego skład wchodzą przedstawiciele wielu środowisk: przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni, samorządów i administracji.

Misja: Ambitne Podlaskie

– Nasza misja, ujęta w Strategii, brzmi: Ambitne Podlaskie. I tak jest. Stać nas na to, by odróżniać się od innych regionów. Nasze województwo ma bowiem potencjał, a naszym największym potencjałem są ludzie: w samorządach, przedsiębiorstwach oraz ci zwykli mieszkańcy – wymienił Artur Kosicki.
Marszałek przypomniał zebranym, że po raz pierwszy projekt dokumentu został zaprezentowany podczas sesji „Strategie w rozwoju regionów”, która odbyła się w środę, 25 września 2019 roku, w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego.
Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP szczegółowo przedstawiła założenia projektu Strategii. Jej cele to dynamiczna gospodarka, zamożni mieszkańcy, partnerski region. – Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – powiedziała Joanna Sarosiek.
Po prezentacji projektu odbyła się gorąca dyskusja na temat jego zapisów, w której szczególnie aktywny udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców i świata nauki. Kwestą szeroką dyskutowaną było m.in. powiązanie nauki z biznesem oraz rozwój nowoczesnego rolnictwa przyszłości, czyli Doliny Rolniczej 4.0.
Teraz czas na konsultacje.

blm
Źródło: www.wrotapodlasia.pl
(ski)