Współpraca na granicy

„Polska, Czechy i Słowacja - synergia współpracy biznesu, nauki i samorządu” brzmiał tytuł panelu w którym spotkali się przedstawiciele instytucji i firm regionów transgranicznych. Województwo śląskie reprezentowała Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

44334e

W wystąpieniach uczestnicy dyskusji przedstawili działania jakie podejmują reprezentowane przez nich instytucje, wspierające rozwój wymiany gospodarczej polsko-czesko-słowackiej oraz przedsięwzięcia na rzecz współpracy transgranicznej, m.in. w zakresie innowacyjności i konkurencyjności. W dyskusji przedstawiciele Czech, Słowacji i Polski rozmawiali również o warunkach rozwoju małego i średniego biznesu w poszczególnych państwach. Poruszano przy tym m.in. rozbieżności prawne, które utrudniają rozwój przedsiębiorczości a także wsparcie izb gospodarczych na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Beata Białowąs dopytywana o inicjatywy podejmowane wspólnie przez władze regionalne zaprezentowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jeden z dwóch programów współpracy transgranicznej, które realizowane są na południowej granicy Polski.
- Współpraca jaką podejmujemy obejmuje szeroki zakres działań, których realizacja ma istotne znaczenie dla rozwoju pogranicza. Projekty te sprzyjają budowie wzajemnych relacji i pozwalają w efektywny sposób wykorzystać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jeśli dodam do tego, że rezultatem 10-ciu ostatnich lat czesko-polskiej współpracy na pograniczu jest ponad 350 wspólnie zrealizowanych projektów oraz ponad 3000 mikroprojektów będzie to najlepsza rekomendacja programu oraz świadectwo dobrej współpracy – powiedziała Białowąs.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)

Czytany 134 razy