V Kongres Kultury Regionów: SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia

Wprowadzona w życie w 2015 roku inicjatywa województwa małopolskiego w postaci forum wymiany idei i pomysłów, służącego upowszechnianiu wiedzy o kulturze regionów, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Do Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, na piątą już edycję Kongresu Kultury Regionów przybyli licznie regionaliści, naukowcy, znawcy, miłośnicy i twórcy kultury. Podczas uroczystości inaugurującej wydarzenie wicemarszałek Łukasz Smółka, w towarzystwie wiceprzewodniczącej Komisji Kultury SWM Marty Mordarskiej uhonorował osoby szczególnie zasłużone małopolskimi odznaczeniami.

2334l1

- Bardzo dziękuję za przybycie na nasz kongres specjalistom, pasjonatom kultury nie tylko z województwa małopolskiego, ale także z sąsiednich województw, a nawet z centralnej Polski. Małopolska rozwija się. Rozwijają się drogi, infrastruktura, turystyka, ale nie byłoby tego wszystkiego bez Państwa aktywności. To dla nas duży potencjał. Wraz z rozwojem kultury rozwija się również turystyka, bo przecież do obiektów kultury, domów wczasowych, wypoczynkowych trzeba dojechać po to, aby podziwiać państwa pracę
 – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.
Problematyka tegorocznej edycji Kongresu zachęca do refleksji nad duchowym i świeckim wymiarem ludzkiej egzystencji, barwnie i różnorodnie odbijającym się w kulturach tradycyjnych. Praktycy, zajmujący się tą sferą ludzkiej aktywności, potrzebują wsparcia intelektualnego i temu mają służyć rozważania teoretyczne podczas konferencji, dyskusji panelowych oraz warsztatów. Wstęp do problematyki Kongresu stanowił wykład inauguracyjny OBLICZA OJCZYZNY, który wygłosił językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński. Wydarzenie było również okazją do wyrażenia wdzięczności „siewcom, orędownikom i kreatorom”, czyli osobom szczególnie zasłużonym dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski. W imieniu samorządu regionalnego wyróżnionych małopolskimi odznaczeniami dekorował wicemarszałek Łukasz Smółka, w towarzystwie wiceprzewodniczącej Komisji Kultury SWM Marty Mordarskiej.

Patronat honorowy nad V Kongresem Kultury Regionów SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)

Czytany 139 razy