Łódzkie bliżej Nevady

Wicemarszałek woj. łódzkiego Zbigniew Ziemba spotkał się z Johnem Petkusem, konsulem honorowym RP w Las Vegas.

234311

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, obaj panowie rozmawiali o współpracy kulturalnej, gospodarczej i edukacyjnej na poziomie regionalnym i lokalnym, jaką mogłyby nawiązać podmioty z województwa łódzkiego oraz  stanu Nevada. Najważniejsza miała by być współpraca między szkołami wyższymi. W grę wchodzi wymiana uczelniana i kulturowa młodzieży z Polski oraz USA, organizowanie wspólnych eventów i turniejów sportowych, w których brali by udział młodzi ludzie z regionu.
Zbigniew Ziemba podkreślił potencjał gospodarczy województwa łódzkiego, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe technologie, które również w Nevadzie są branżą wysoko rozwiniętą. Z kolei John Petkus wskazał kilka  możliwości, jakie ma do zaoferowania Nevada dla polskich przedsiębiorców.
Wicemarszałek i konsul rozmawiali również o ruchu bezwizowym, który zdecydowanie zwiększyłby możliwości nie tylko turystyczne, ale i biznesowe. Konsul, mając dobre doświadczenia z innymi regionami w Polsce, pokłada nadzieje na nawiązanie współpracy w województwie łódzkim i jej dobre efekty.

Źródło: www.lodzkie.pl
(ski)